Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Misli (na) plavo - kako more utječe na nas i kako mi na njega

NAZIV PROJEKTA: Misli (na) plavo - kako more utječe na nas i kako mi na njega
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.182.332,43 HRK
INTENZITET POTPORE: 85 %
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 12. svibnja 2021. - 11. svibnja 2023.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Istraživanje morskih ekosustava na kompleksan način objedinjuje sve aspekte STE(A)M. Popularizirati STEM važno je za boljitak i kvalitetuživota na Zemlji. Isto tako, očuvanje morskog ekosustava ključno je za održivi rast i razvoj. Vrlo je važno unaprijediti dostupnost sadržaja koji setiču popularizacije kako "znanja o moru", tako i STE(A)M-a, među pojedincima svih dobnih skupina. Manjak radionica, stručnjaka i nastavnikakoji nisu specijalizirani za izvođenje nastave prirodoslovnih predmeta ili izvedba nastava bez praktičnog dijela, velik je nedostatak obrazovnogsustava u RH, a posebice u ruralnim i otočnim područjima koja često pripadaju potpomognutim područjima. Ona se definiraju na razini jedinicapodručne (JPS) i lokalne samouprave (JLS) sukladno kriterijima Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 123/17). Prema HGK to su područja srazvojnim posebnostima te kao takva zahtijevaju poseban pristup – pr. brdsko planinska područja i otoci. Ruralna područja i otoci se mogu,zahvaljujući svojim razvojnim prednostima, pravovremeno zaštiti i očuvati samo ako se isti koriste, rastu i razvijaju održivo, provedbom strategijakoje osiguravaju kontinuirani i uravnoteženi gospodarski i socijalni napredak uz maksimalnu primjenu znanstvenih dostignuća i novihtehnologija s ciljem zaštite prirode i očuvanja okoliša. Takvih područja mnogo je u ciljanim županijama ovog projekta: Osječko - baranjska,Brodsko-posavska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko - senjska, Šibensko-kninska i Zadarska županija.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj ovoga projekta je ojačati kapacitete OCD-ova razvojem i primjenom ideja i sadržaja koji će učinkovito prenositi važnosti znanosti,interdisciplinarnosti, očuvanju, obnovi i održivom korištenju oceana i pripadajućih mu resursa. U sve to ključno je aktivno uključiti djecu, mladei opću javnost koji često ne "misle plavo" i ne razumiju kakav mi utjecaj imamo na oceana te kakav on na nas. Polazeći od sadašnje situacije, kaželjenom stanju se planira doći putem edukacije ciljane skupine OCD-ova - njihovom prisutnošću na organiziranim radionicama razmjeneiskustava i sudjelovanjem na studijskim putovanjima te kreiranjem i provedbom edukativnih programa i sadržaja. Opremanje kamp kućice umobilni interaktivni edukativni postav te osiguravanje mobilnosti edukacije i s pomoću istraživačkog broda, vidimo kao najvažnije stavke kojimse pruža temelj za uspješno rješavanje prvotno spomenutog problema, kroz projekt i nakon njega. Bitno je istaknuti kako taj problem je zajedničkii može se korelirati i s drugim zemljama na području Sredozemlja gdje je jasno istaknut utjecaj demografskih i geografskih obilježja mjestastanovanja na razinu poznavanja "znanja o moru".

NOSITELJ PROJEKTA: Društvo istraživača mora - 20000 milja

PARTNERI: Udruga za očuvanje bioraznolikosti "Aurelia", Udruga studenata biologije - BIUS, Mavena - 36 njezinih čudaUmjetnička organizacija Silba Environment Art