Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija

Kontakti / Djelatnici - CONTACT / EMPLOYEE


Ured za znanost, projekte i  transfer tehnologija / Office for science, projects and technology transfer


Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar


Voditeljica Ureda/Head of Office

Irena Kozulić, dipl. oec.
T: +385 23 200 766
e-mail: ikozulic@unizd.hr


Koordinator za infrastrukturne projekte

Tamara Glušić, prof.
T: +385 23 200 763
e-mail: tglusic@unizd.hr


Stručna suradnica

Anita Matek, mag. oec.
T: +385 23 200 705
e-mail: amatek@unizd.hr


Koordinator za pripremu projekata

Tea Bezjak, mag. pol.
T: +385 23 200 757
e-mail: tbezjak@unizd.hr


Administrativni voditelj projekta ''Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora''

Martin Zrilić, dipl. oec.
T: +385 23 200 773
e-mail: mzrilic@unizd.hr


Pomoćnik voditelja projekta ''Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora''

David Bebić, struč. spec.
T: +385 23 200 767
e-mail: dbebic@unizd.hr


Administrativni voditelj projekta "GUTTA"/Project Manager

Sabina Rako Juravić, struč. spec.
T: + 385 23 200 773
e-mail: srakojura@unizd.hr


Administrativni voditelj projekata "BE UNIZD", "STREAM i "TAKE IT SLOW"/Project Manager

Irena Dominiković, mag. oec.
T: + 385 23 200 771
e-mail: idominiko@unizd.hr


Administrativni voditelj projekta "ADRIREEF"/Project Manager

Ivana Vukša, mag. oec.
T: +385 23 200 774
e-mail: ivuksa@unizd.hr


Administrativni voditelj projekata "REVIVAL" i "2CODE"/Project Manager

Marino Perović, mag. geogr.
T: +385 23 200 740
e-mail: mperovic@unizd.hr


Administrativni voditelj projekata "MADE IN-LAND" i "EXCOVER"/Project Manager

Deni Ivanov, mag. turism. cult.
T: +385 23 200 776
e-mail: divanov@unizd.hr


Administrativni voditelj projekta "EU-CONEXUS"/Project Manager

Ana Knežević Čače, dipl. oec.
T: +385 23 200 775
e-mail: aknezevi4@unizd.hr


Administrativni voditelj projekata "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu" i "VODI ME"/Project Manager

Matea Matković, mag. oec.
T: +385 23 200 772
e-mail: mmatkovic@unizd.hr          

 

Administrativni voditelj projekta "BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN!"/Project Manager

Tina Marin, mag. oec.
T: +385 23 200 767
e-mail: tmarin@unizd.hr      

 

Financijsko-tehnički asistent na projektu "BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN!"

Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. / mag. paed.
T: +385 23 200 767
e-mail: vsinko@unizd.hr