Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

SOCFISH - Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima

NAZIV PROJEKTA: SOCFISH - Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.418.705,00 KN
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za sociologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22. veljače 2021. - 21. veljače 2026.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Interdisciplinarni sastav projektnog tima omogućiti da se hrvatsko ribarstvo po prvi put istraži iz različitih teorijskih, disciplinarnih i metodoloških perspektiva, uz teme koje se prethodno nisu istraživale u hrvatskom ribarstvu, kao što su: utjecaj vrijednosti na donošenje odluka kod ribara, mentalne modele koji utjelovljuju percepcije stanja stokova, kao i društvene odnose i identitete u kontekstu različitih sektora ribarstva (malo ribarstvo, industrijsko ribarstvo, sportski i rekreativni ribolov). Dok se do sada istraživanje ribarstva u Hrvatskoj gotovo isključivo temeljilo na prirodnim znanostima, ovim se projektom ribarstvo uspostavlja kao novo i vrijedno područje sociološkog istraživanja.

CILJEVI PROJEKTA: Istraživanje se temelji na upotrebi mješovitih metoda što uključuje kombinaciju kvalitativnih i kvantitativnih metoda prikupljanja podataka. Kako bi se istražila složenost ribolovnog sustava, u istraživanju će biti zahvaćeni segmenti komercijalnog ribolova te akvakulture i rekreacijskog ribolova. Osim znanstvenih doprinosa, istraživanje će također biti od neposredne važnosti za kreiranje javnih politika, zahvaljujući tome što će rezultati pridonijeti naporima za očuvanjem prirodnih resursa i uspostavljanjem održivih ribolovnih praksi.

PARTNERI: WWF Adria, Institut za društvena istraživanja