Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

SARGADA - Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku

NAZIV PROJEKTA: SARGADA - Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  344.693,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za lingvistiku
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. veljače 2020. - 31. siječnja 2024.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Teorijska strana projekta uključit će iscrpnu analizu pristupa dopunama i dodatcima unutar hrvatske gramatičarske tradicije te triju suvremenih lingvističkih pristupa (teorija valentnosti i ovisnosna gramatika, kognitivna i generativna gramatika). Istraživanje dopuna i dodataka temelji se na trima različitim teorijama, što ima metodološko opravdanje u teorijskim pitanjima koje postavlja ovaj projekt: kojim se kriterijima mogu definirati i izdvojiti dopune i dodatci u hrvatskom, koliko je uvriježeno razlikovanje dopuna i dodataka gramatički održivo te može li ta razlika biti teorijski neovisno definirana. Praktična strana projekta obuhvaća stvaranje mrežnoga repozitorija hrvatskih rečenica s glagolima uz koje se nalaze rečenični dijelovi dvojbene sintaktičke. Analiza rečenica u repozitoriju služit će učiteljima i profesorima hrvatskoga jezika kao pomoćno sredstvo pri poučavanju te studentima svih jezičnih smjerova. Konačno, repozitorij će biti izvor podataka o hrvatskom domaćim i inozemnim lingvistima, bit će lako poveziv s ostalim jezičnim resursima. Kad se teorijski precizno opiše razlika dopuna i dodatka te se takvo sintaktičko razlikovanje oprimjeri u repozitoriju, ova bi se razina opisa mogla implementirati u sintaktičke oznake na korpusima hrvatskoga jezika. 

CILJEVI PROJEKTA: Temeljni je cilj projekta precizno definirati kriterije za razlikovanje dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku s teorijske i primijenjene strane. Na projektu će sudjelovati istaknuti lingvisti i četvero mladih istraživača, kojima će rad na projektu pružiti priliku za usavršavanje i istraživanje. Usmjeravajući pozornost na nedovoljno proučene pojavnosti u hrvatskom, istraživanja na ovom projektu doprinijet će još boljem razumijevanju strukture hrvatskoga jezika te razumijevanju jezika uopće. Istraživanje ima važnost i u svjetlu trenutačne reforme hrvatskoga obrazovnog sustava u primjeni teorijskih znanja u jezičnoj analizi i u stvaranju učinkovitijih metoda podučavanja hrvatskoga s pomoću modernih alata.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb