Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Competition in a Post-conflict Landscape

NAZIV PROJEKTA: Competition in a Post-conflict Landscape
PROGRAM: National Science Foundation (NSF)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 259,207.00 USD
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 32.065,00 USD
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za etnologiju i antropologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 15. kolovoza 2018. - 31. srpnja 2022.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Znanstvenici koji proučavaju posljedice građanskog rata otkrili su da "poslijeratno" ne znači nužno "postkonfliktno". Dok službeni procesi pomirenja napreduju, sukob se može voditi prikriveno dok se bivši protivnici bore za poziciju u poslijeratnim teritorijima. Istraživanje podržano ovom tezom postavlja pitanje da li je ovaj fenomen neizbježan: Da li je upornost antagonizma primjer ovisnosti o putu? Ovisnost o putu je teorija da prošlost postavlja institucionalne, tehnološke i kognitivne strukture i obrasce koji djeluju kao ograničenja za buduće ponašanje. Ali ostaju pitanja o tome kako se to događa, kako se pojavljuju ta ograničena ponašanja, mehanizmi povratnih informacija koji ih pojačavaju i stupanj do kojeg se mogu prekinuti i preusmjeriti. Postkonfliktna društva pružaju jedinstvenu priliku za rješavanje ovih pitanja jer se napori na društvenim promjenama, otpor tim naporima i rezultati mogu pratiti u mikroprocesima svakodnevnog života. Rezultati istraživanja bit će važni za teoretičare koji proučavaju prepreke provedbi politike i za kreatore politike koji žele da njihova politika bude uspješna.

CILJEVI PROJEKTA: Istraživanje će provesti pravni antropolog, dr. Robert Hayden (Sveučilište u Pittsburghu). Istraživač je identificirao poslijeratnu Bosnu i Hercegovinu kao prikladno mjesto za provođenje istraživanja. Nakon rata (1992.-1995.) teritorij je ustavno podijeljen na regije, u kojima je demografski dominantna jedna od tri konkurentske etno-religijske zajednice iako postoji više zajednica. Pitanje temeljnog znanstvenog istraživanja je postoje li dokazi ovisnosti o putu u novonastalim međugrupnim odnosima. Istraživač će prikupiti podatke o zahtjevima za pravima na baštinu i rekreiranju uništenih krajolika kako bi testirao hipotezu da su obnova i zamjena bile strateške, a ne neutralne, te da jačaju predratne odnose, a ne stvaraju nove. Istraživač i njegov tim prikupljat će podatke o uništavanju i obnovi mjesta; kvantitativne mjere važnosti i dominacije mjesta, uključujući centralnost i veličinu; interakcije u zajednici. Koristit će pristup mješovitih metoda uključujući arhivska istraživanja, analizu službenih zapisa, intervjue s dionicima i geo-prostorna mapiranja. Primarni fokus bit će povijesno antagonističke zajednice, ali uzorak će također uključivati ​​neutralnu kontrolnu skupinu. Istraživanje će podržati međunarodnu istraživačku suradnju i prilike za studente. Rezultati istraživanja obogatit će teoriju društvenih znanosti o ograničenjima modifikacija ponašanja u postkonfliktnim kontekstima, te će služiti interesima nacionalne sigurnosti kroz bolje razumijevanje perzistencije sukoba u multietničkim društvima.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Pittsburghu

SURADNICI: Sveučilište u Dublinu