Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Interactions, juxtapositions, imbrications religieuses dans les Balkans (XX-XXIe siècles)

NAZIV PROJEKTA: Interactions, juxtapositions, imbrications religieuses dans les Balkans (XX-XXIe siècles)
IZVOR FINANCIRANJA: École Française d’Athènes (EFA)
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 1.327,23 EUR po godini projekta
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za entologiju i antrpologiju 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2022. – 2026. godine
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Pod nazivom “Religijske interakcije, jukstapozicije, imbrikacije na Balkanu (XX-XXI stoljeća)”, ovaj istraživački projekt postavlja ključno pitanje prelaska vjerskih granica od strane pripadnika različitih denominacija. Kao dio većeg istraživačkog polja o “zajedničkim svetim prostorima” i religioznostima u mediteranskom svijetu, fokusirat će se posebno na Balkan zamišljen kao “kontaktna zona” i ključno područje za produbljivanje znanja i pročišćavanje analitičkih okvira.

PARTNERI: Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC, Aix-Marseille University)University of California (Berkeley, USA)University of Stanford (USA)University of Macedonia (Greece)University of Thessaly (Greece)University of Roma 3 (Italy)Romanian Academy of Science (Romania)