Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

SEALeveL - Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana

NAZIV PROJEKTA: SEALeveL - Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  997.760,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za geografiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 31. siječnja 2020. - 30. siječnja 2024.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

CILJEVI PROJEKTA: Cilj predloženog projekt je istraživanje relativne promjene morske razine i klimatskih promjena duž istočne jadranske obale pomoću dva glavna markera algnih vijenaca i siga s fretaskim obraštajem. Algni vijenci koje gradi alga Lithophyllum byssoides pokazali su se dobrim indikatorom nekadašnje morske razine kod mikroplimnih obala, jer alge mogu živjeti samo u zoni plime i oseke te stoga predstavljaju najvišu biogenu konstrukciju u Mediteranu. Sige s freatskim obraštajem vrlo su rijetka pojava u špiljama obalnih područja gdje je razina podzemne vode određena morskom razinom. Formiranje freatskog obraštaja u uskoj zoni fluktuacije podzemne vode uzrokovane plimom i osekom te mogućnost preciznog određivanja njegove starosti čini ga izvrsnim indikatorom morske razine. Osim toga, špiljsko okružje u kojem nastaje štiti ga od erozije koja osigurava njegovo dugotrajno očuvanje. Oba markera, algni vijenci i sige s fretaskim obraštajem omogućuju određivanje indeksnih točaka promjene korištenih za konstruiranje krivulja relativne morske razine. Tako dobivene indeksne točke promjene povezati će se potom s fazama brzih klimatskih promjena na temelju analiza stabilnih izotopa dobivenih iz algnih vijenaca. Krivulje relativne promjene morske razine kvantificirati će se pomoću modela integriranog Gaussovog procesa s poznatom greškom varijabli (EIV-IGP). Krivulje relativne morske razine iz različitih dijelova Jadrana zajedno s podacima stabilnih izotopa iz alga predstavljati će osnovu za razumijevanje uzroka promjena: klimatske promjene, izostatički pomaci i tektonika. Istraživanje i razumijevanje kako i zašto se morska razina mijenjala u prošlosti omogućit će bolje procjene budućih promjena i procjene ranjivosti obalnih područja što može pomoći boljoj organizaciji i pripremi lokalne zajednice.

NOSITELJ PROJEKTA: PMF Zagreb

SURADNICI: Institut Ruđer Bošković, Sveučilišta Južna Florida, Tampa, Sveučilište u Ljubljani, Zagrebački speleološki savez

Više o projektu možete saznati ovdje: