Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija

PROJEKTI U TIJEKU / ONGOING PROJECTS

Naziv / NameSastavnica / UnitFond / GrantTrajanje / DurationT

IZVRSNOST I UČINKOVITOST U VISOKOM OBRAZOVANJU U POLJU EKONOMIJE (E4)

Odjel za ekonomijuESF22.3.2019. - 22.3.2022.S

Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Odjel za turizam i komunikacijske znanostiESF22.3.2019. - 22.3.2022.S

Budi spreman i kompetentan!

oznake vidljivosti

Odjel za pedagogijuESF29.05.2020. - 29.12.2023.S

Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori i promjene

Odjel za sociologijuESF28.10.2020. - 28.10.2023.S

Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of the Adriatic Area - EXCOVER

Odjel za ekonomiju/Odjel za turizam i komunikacijske znanosti/Odjel za nastavničke studije u GospićuINTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.1.1.2019. – 30.6.2022.S

Revitalization an Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape – REVIVAL

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti/Odjel za povijest umjetnosti/Odjel za rusistikuINTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.1.1.2019. – 31.12.2021.S

MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Infografika

Odjel za geografijuINTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.01.01.2019. – 31.12.2021.S

BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilište u Zadru

Pomorski odjel/Odjel za ekologijuEuropski socijalni fond12.10.2018. - 12.04.2021.S

STREAM (Strategic Development of Flood Management)

Odjel za geografijuEuropski fond za regionalni razvoj01.04.2020. - 31.12.2020S

ADRIREEF - Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuINTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.1.12.2018. – 30.11.2021.S

EU-CONEXUS (European University for Smart Urban Coastal Sustainability)

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuErasmus+01.09.2019. - 31.08.2022.Z

TAKE IT SLOW (Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow)

Odjel za turizam i komunikacijske znanostiEuropski fond za regionalni razvoj01.06.2020. - 31.12.2022.S

2CODE - Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced

Odjel za informacijske znanostiEFRP i IPA II01.03.2020. - 28.02.2022.Z

Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuEuropski fond za regionalni razvoj01.09.2019. - 01.06.2023.Z

EpiC - epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije

Odjel za arheologijuHrZZ01.02.2020. - 31.01.2024.Z

Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu

Odjel za etnologiju i antropologijuHrZZ01.01.2020. - 31.12.2024.Z

Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva

Odjel za psihologijuHrZZ01.01.2020. - 31.12.2023.Z

Anžuvinski archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi u 14. stoljeću: pogled s periferije

Odjel za povijestHrZZ01.01.2020. - 31.12.2023.Z

GLOHUM - Globalni humanizmi: Novi pogledi na Srednji vijek

Odjel za povijest umjetnostiHrZZ Z

Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru

 Europski fond za regionalni razvoj S

OPERAS-P

Odjel za informacijske znanostiH20202 godineZ

Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: Strukturni i subjektivni aspekti - STRAT

Odjel za sociologijuHrZZ01.03.2016. - Z

Language guidance tool for improving language knowledge (LanGuide)

Odjel za anglistikuErasmus+01.09.2019. – 30.08.2022. (36 mjeseci)S

SAN – Smart Agriculutre Network

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuEuropski fond za regionalni razvoj, IRI – istraživanje, razvoj i inovacije26.6.2018. – 26.6.2022.TT

Informacijska moć, novi mediji i CRM u globalnom marketingu

Odjel za ekonomijuSveučilište u Zadru01.06.2019.-31.05.2022.Z

Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora

Odjel za pedagogijuEuropski stukturni i investicijski fondovi22.03.2019. - 22.09.2021.S

GUTTA - Saving Fuel and emissions from maritime transport in the Adriatic region

Pomorski odjelINTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.1.1.2019. – 30.6.2021. (30 mjeseci)S

The Green Harbors Project - Zadar Harbor

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuUMASS Boston - Z

Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine / Commissions and Donors in Istria, Croatian Littoral and North Dalmatia from 1300 to 1800 - ET TIBI DABO

Odjel za povijest umjetnostiHrZZ20.03.2017. 20.03.2021.Z

Strengthening the capacities of the chambers and partners to help SMEs to engage in apprenticeship - CAPP4APP

RektoratERASMUS+ KA3 Z

Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija

Odjel za lingvistikuHrZZ20.03.2017 19.03.2020.Z

Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u Sjevernoj Dalmaciji
Ravni Kotari: urbanization and Landscape Change in Northern Dalmatia

Odjel za arheologijuHrZZ20.03.2017 19.03.2020.Z

Relevantnost hermeneutičkog prosuđivanja / Relevance of hermeneutical Judgment

Odjel za filozofijuHrZZ01.03.2017. 01.03.2021.Z

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu(EASME2017 -Z

Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in 20th Century - TransCultAA

Odjel za povijest umjetnostiHERA - JRP2016 - Z

Praćenje sadržaja i izvora teških metala u sedimentu, vodi, flori i fauni u obalnim boćatim jezerima u Fiesi (Slovenija) i Vranskom jezeru (Hrvatska): Intenzitet, povijest i podrijetlo

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuMZOS /TT

Digitalizacija i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom

Odjel za informacijske znanostiMinistarstvo kulture - Z