Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

SOCRES - Društvena otpornost hrvatskog društva tijekom i nakon pandemije Covida-19

NAZIV PROJEKTA: SOCRES - Društvena otpornost hrvatskog društva tijekom i nakon pandemije Covida-19
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 713.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100%
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za sociologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: srpanj 2021. – srpanj 2022.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt je vođen pitanjem što jača kapacitete pojedinaca, skupina, zajednica i organizacija, ili društva općenito, da mogu pozitivno odgovoriti na prijetnje i negativne učinke katastrofa poput COVID-19 pandemije. Teorijski temelji projekta su rasprave o pojmu društvena otpornost koji se odnosi na kapacitete ljudskih zajednica da izdrže izvanjski uzrokovane šokove koji potresaju njihovu društvenu infrastrukturu te da se od njih uspješno oporave (Adger, 2000).

Projekt istražuje tri široko postavljene determinante društvene otpornosti: (1) društvene odnose i mreže, (2) znanje, narative i medijske okvire, i (3) društveni metabolizam i institucijske kapacitete. Budući da je društvena otpornost multidimenzionalni pojam, njegova razrada zahtijeva interdisciplinarni pristup kao i prikupljanje različitih vrsta empirijskih podataka i analiza. Iako je projekt u svojim temeljima sociološki, oslanjat će se i na teorijske i empirijske uvide iz političke ekonomije i političke ekologije. Koristit će se i različite metode za prikupljanje primarnih podataka kao što su intervjui, opažanja i upitnici te provoditi analiza sekundarnih podataka. Sudionici projektnih istraživanja bit će predstavnici šire javnosti, ali i stručnjaci, političari i aktivisti.

CILJEVI PROJEKTA: Krovni ishod ovog projekta jest bolje razumijevanje sposobnosti prilagodbe, ali i pozitivne transformacije hrvatskog društva uslijed posljedica katastrofa kao što je COVID-19 pandemija. No, rezultirat će i boljim razumijevanjem društveno-kulturnih i institucionalnih preduvjeta za prilagodbu razvojnim ograničenjima koja su specifična za 21. stoljeće. Projekt će biti od interesa donositeljima politika, kao i organizacijama civilnog društva, posebice u pogledu specifičnih mjera koje se mogu poduzeti vezano uz jačanje društvenog kapitala, kriznu komunikaciju ili pak adresiranje širih okolišnih i ekonomskih izazova, a koje doprinose jačanju otpornosti hrvatskog društva.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu