Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

AdriaCos - Transformacije jadranskog kozmosa: otočnost, povezanost i glokalni identiteti predrimske Dalmacije

NAZIV PROJEKTA: AdriaCos - Transformacije jadranskog kozmosa: otočnost, povezanost i glokalni identiteti predrimske Dalmacije
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.414.043,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100%
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za arheologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. veljače 2021. - 31. siječnja 2026.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Promišljajući o Jadranu kao geografskom i kulturnom prostoru oblikovanom društvenih akterima, projekt teži postavljanju novih temelja sagledavajući otočnost, povezanost i formiranje glokalnih identiteta predrimske Dalmacije (posljednje tisućljeće pr. n. e., s fokusom na 4. - 1. st. pr. n. e.). Kao jedno od najdinamičnijih razdoblja u razvoju ove regije, njezina ''protopovijest'' obilježena je osnivanjem grčkih otočkih apoikija i njihovim kulturnim ispreplitanjem s lokalnim zajednicama. Projektom će se preispitati kulturno-povijesni narativ u kojemu se Grci promatraju kao ''superiorni'', a lokalno stanovništvo kao ''pasivni primatelji'' u kulturnim razmjenama tijekom ovoga razdoblja, uzimajući u obzir suvremene teorijske perspektive u arheologiji i društvenoj antropologiji. Uklopljen je u opći postkolonijalni pristup i integrira pojmove isprepletenosti te perspektivu proučavanja aktivne uloge materijalne kulture tijekom njene proizvodnje i korištenja.

Fokus će biti na otoku Hvaru, posebno na dvije njegove najveće zajednice, grčkoj koloniji Faru i lokalnom Hvaru, uspoređujući ih s drugim otočnim i kontinentalnim dinamičnim zajednicama. Ključni će se podaci prikupiti proučavanjem više međusobno povezanih aspekata materijalne kulture i društvene prakse, kao i primjenom inovativnih i najsuvremenijih interdisciplinarnih metodologija. Takav će se set podataka koristiti za stvaranje iznijansiranije interpretacije specifičnosti grčkih gradova u Dalmaciji, kao i za analizu raznolikih i složenih obrazaca korištenja i aproprijacije na dalmatinskim lokalitetima i osporavanje postojećih kulturno-povijesnih narativa o jednostranom ''širenju'' grčkih utjecaja.

CILJEVI PROJEKTA: U potrazi za odgovorom na to kako su kulturni predlošci selektivno usvojeni i adaptirani kako u „lokalnom“ tako i „kolonijalnom“ kontekstu, cilj ovog projekta jest provjeriti hipotezu da su Hvar i Dalmacija složene multikulturne zajednice u kojima su društveni akteri i materijalna kultura igrali različite aktivne uloge.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut za arheologiju, Zagreb