Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

BivACME - Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima

NAZIV PROJEKTA: BivACME - Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.125.050,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. ožujka 2020. - 29. veljače 2024.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Sklerokronologija je supra disciplinarno područje, u kojem se zone prirasta u čvrstim dijelovima morskih organizama i geokemijske varijacije u njima koriste za stvaranje neprekidnog, više desetljeća dugog, vremenskog niza o rastu organiztama i varijabilnosti morskog okoliša. Projekt BivACME primijenit će sklerokronološki pristup u proučavanju nekoliko kraće živućih gospodarsko važnih vrsta školjkaša (Callista chione, Venus verrucosa, Pecten jacobaeus, Aequipecten opercularis) kao i zaštićene mediteranske endemske vrste školjkaša (Pinna nobilis). Uzorkovanja će se geografski protezati preko hrvatskih granica, a obuhvatit će talijanski dio sjevernog Jadrana, kao i južni Jadran koji pripadaju Crnoj Gori, kako bi uključio širi geografski i okolišni gradijent. Istraživačke aktivnosti temeljit će se na analizi zona prirasta, stabilnih izotopa kisika i ugljika u ljušturama i zapisa elemenata u ljušturama. Nadalje, u ovom projektu planiramo uključiti analizu izotopa dušika u ljušturama, kao i tkiva školjkaša, kako bismo analizirali promjene u priobalnom morskom okolišu. Najbolji raspoloživi proizvod, dugoročna simulacija AdriSC-a (1987.-2017.), koristit će se za kvantificiranje veza između parametara dobivenih iz školjkaša i varijabilnosti okoliša. Rezultati projekta BivACME pridonijet će razvoju metoda za procjenu ekoloških čimbenika rasta školjkaša, kao i uvid u procese i trendove koji bi mogli biti korisni za pravilnu kvantifikaciju prošlih promjena u okolišu. Ciljane vrste su gospodarski važne, stoga će predloženo istraživanje doprinijeti znanju potrebnom za omogućavanje održivog iskorištavanja školjkaša i akvakulture u promjenjivim morskim obalnim ekosustavima.

CILJEVI PROJEKTA: Glavni cilj projektne studije je identificirati kako promjena ekosustava utječe na dinamiku rasta školjkaša koji obitavaju u obalnim područjima u Jadranskom moru. Ovaj cilj će se postići realizacijom specifičnih ciljeva, koji će omogućiti sekvencijalni napredak projekta.

Specifični ciljevi istraživanja mogu se podijeliti u dvije skupine. Prva skupina ciljeva uključuje prikupljanje sklerokronoloških podataka, uključujući vremenske serije prirasta i geokemijske podatke ljuske, od ciljanih vrsta školjkaša. To uključuje (i) izradu kronologija rasta za dvije komercijalno važne školjke (C. chione i V. verrucosa); (ii) analiza vremenskih i prostornih varijacija u dinamici rasta dviju komercijalno važnih kapica (P. jacobaeus i A. opercularis); (iii) analiza prostornih i vremenskih varijacija u rastu V. verrucosa korištenjem izotopa stabilnih za kisik; (iv) procjena potencijala P. nobilis i M. galloprovincialis kao arhiva geokemije visoke rezolucije o promjenama dušika u obalnom okolišu; i (v) primjena analize elemenata (LA-ICP-MS pristup) za ciljane školjke školjkaša i procjena njihovog potencijala za rekonstrukciju promjena okoliša.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut za oceanografiju i ribarstvo

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija