Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

MONUS - Metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja za australske subotnje škole

NAZIV PROJEKTA: MONUS - Metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja za australske subotnje škole
IZVOR FINANCIRANJA: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 12.000,00 €
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30. lipnja 2023. – 30. lipnja 2024.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Znanstveno-stručni projekt Metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja za australske subotnje škole (akronim i dalje u tekstu MONUS) zajednički je projekt znanstvenika i metodičkih stručnjaka za primarno obrazovanje sa Sveučilišta u Zadru. Projekt MONUS pripremljen je i namijenjen poučavateljima / predavačima u australskim subotnjim školama hrvatskoga jezka. Uključuje predavanja, radionice, seminare i praktični rad (metodičke vježbe). Poučavanje i rad subotnjih škola na hrvatskome jeziku u Australiji ima dugu tradiciju, a specifčnost rada predavača u tim školama ogleda se u tomu da je to predavačko-obrazovni rad u ograničenome prostornome i vremenskome okviru unutar kojega je nužno osigurati i izvoditi kvaltetnu, ciljanu i metodički dobro usklađenu nastavu. Kroz projekt MONUS poučavatelji / predavači prolaze aktivnosti pripremljenih predavanja, sudjeluju u radu seminara, aktivno rade u radionicama i demonstriraju stečena znanja i kompetenije na praktičnim vježbama. Sudjelovanjem i uspješnim ovladavanje pojedinim zadatcima iz projektnih aktivnosti MONUS-a uključeni poučavatelji / predavači osiguravaju okvir novostečenih znanja i ojačanih predavačkih vještina i kompetencija za daljni neposredan predavačko-obrazovni rad u subotnjim školama na hrvatskome jeziku.

CILJEVI PROJEKTA: Projektom MONUS zadana su četiri cilja: (1) povezati kroz zajedničke aktivnosti poučavatelje / predavače u australskim školama uključene u izvedbu subotnje nastave na hrvatskome jeziku, (2) dati smjernice poučavateljima za izvođenje specifičnoga oblika nastave, (3) dodatno ojačati predavačke kompetencije poučavatelja, te (4) osigurati ovim projektom buduću stalnu dodatnu edukaciju poučavatelja u australskim subotnjim školama na hrvatskome jeziku.