Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija

O nama

Sveučilište u Zadru kao najstarije sveučilište u Republici Hrvatskoj, od svog osnutka ima značajnu ulogu u stvaranju i promicanju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti te njihovoj prepoznatljivosti na međunarodnoj razini.

Prije petnaest godina osnovan je Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija kojim se nastoje osigurati uvjeti za modernu znanstveno-istraživačku infrastrukturu u svrhu razvoja obrazovnih programa Sveučilišta, interakcije s gospodarstvom, visokoškolskim ustanovama, istraživačkim organizacijama te poboljšanje pristupa visokom obrazovanju studenata. Svoj rad temelji na visokim etičkim standardima, univerzalnim vrijednostima svakog civiliziranog društva, stvara nova znanja i pokreće nove inovativne procese te potiče izvrsnost u nastavi i akademskim postignućima kako svojih studenata tako i nastavnika.

Uspjeh Ureda za znanost, projekte i transfer tehnologija temelji se na kontinuiranom praćenju specijaliziranih infrastrukturnih fondova koji ulažu u europsko tržište, te sudjelovanje Sveučilišta u različitim fondovima iz europske unije. Ured za Znanost, projekte i transfer tehnologija pruža  administrativnu i stručnu potporu djelatnicima Sveučilišta u Zadru i lokalnoj zajednici sudjelovanjem u programima Europske unije u područjima svoje nadležnosti.

Ciljevi znanstveno – istraživačkog programa su uključivanje u Europski istraživački i inovacijski prostor, uključivanje hrvatskog visokoškolskog sustava u Europski sustav visokog obrazovanja, potpora reformi sustava strukovnog obrazovanja u skladu s ciljevima Kopenhaške deklaracije te poticanje mobilnosti na svim razinama obrazovanja. U akademskoj godini 2019./2020., Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija uspješno je ugovorio 25 novih projekata iz različitih fondova, a u provedbi je 50-ak projekata što je rezultiralo i zapošljavanjem značajnog broja djelatnika iz područja administrativne i tehničke podrške.

Ured sudjeluje u EURAXESS servisu od 2010. godine i pruža podršku u obavljanju raznih administrativnih poslova vezanim za uspostavu suradnje sa međunarodno priznatim znanstvenicima za rad na Sveučilištu u Zadru. Ured podržava i potiče znanstvenu produktivnost djelatnika Sveučilišta u Zadru te se bavi i provođenjem aktivnosti popularizacije znanosti na razini Sveučilišta.

Konstantno ulaganje u Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija od izuzetne je važnosti ne samo zbog snažnijeg promicanja akademskih vrijednosti i prenošenja tih istih vrijednosti novim generacijama, nego i zbog razvoja novih studijskih programa potrebnih društvu i gospodarstvu te poticanja različitih oblika cjeloživotnog obrazovanja dostupnih svim zainteresiranim građanima Republike Hrvatske.