Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

ZEN - Zostera Experimental Network 

NAZIV PROJEKTA: ZEN - Zostera Experimental Network 
IZVOR FINANCIRANJA: US National Science Foundation
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 664.827,00 $
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2013. - 31. kolovoza 2017.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Zostera Experimental Network (ZEN) je globalna suradnička mreža znanstvenika koji proučava strukturu i funkcioniranje ekosustava morske sviline (Zostera marina), najraširenije morske biljke na svijetu. ZEN provodi eksperimente i istraživanja koja imaju za cilj kvantificirati kako resursi utječu na biomasu, proizvodnju i trofički prijenos u gredicama morske sviline uz prirodne gradijente biološke raznolikosti i abiotičkog djelovanja.

CILJEVI PROJEKTA:

1. Kvantificiranje veza između genetske raznolikosti, rasta i osiguravanja staništa životinja.

2. Kvantificiranje utjecaja strukture staništa morske sviline na sekundarnu proizvodnju i trofički prijenos.

3. Identificiranje mehanizma utjecaja sustava ispaše na kontrolu algi.

NOSITELJ PROJEKTA: VIMS

PARTNERI: Sveučilište Pusan (Sjeverna Koreja), FEIS grupa (Japan), Sveučilište Hokkaido (Japan), UAF (Aljaska), UBC (Canada), Sveučilište Washingtonu (Sjedinjene Američke Države), Sveučilište Oregon (Sjedinjene Američke Države), UC Davis, Sveučilište San Francisco (Sjedinjene Američke Države), Sveučilište San Diego (Sjedinjene Američke Države), UABC (Meksiko), Sveučilište Charleston (Sjedinjenje Američke Države), NEU (Sjedinjene Američke Države), Sveučilište Stony Brook (Sjedinjene Američke Države), UQAC (Kanada), Sveučilište Groningen (Nizozemska), Sveučilište Gothenburg (Švedska), Sveučilište Oslo (Norveška)ÅAU (Finska), CNRS (Francuska), IFREMER (Francuska), CCMAR (Portugal), Sveučilište Swansea (Wales), Sveučilište Trinity Dublin (Irska).

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija