Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.

NAZIV PROJEKTA: ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.820.942,35 EUR
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 11.870,72 EUR
INTENZITET POTPORE: 85 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14. kolovoza 2017. – 14. listopada 2019.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Predmetni projekt usmjeren je na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.

CILJEVI PROJEKTA: Osnovni cilj projekta je stvaranje novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenjem sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Komponenete projekta su: Providurova palača, bedemi zadarskih pobuna, jačanje kapaciteta i promocija destinacije.

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Zadar

PARTNERI: Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Konzervatorski odjel u Zadru

Više o projektu možete saznati ovdje: