Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

VLAKNO - Tranzicija i tradicija u špilji Vlakno: Model prijelaza paleolitika u mezolitik na području Sjeverne Dalmacije

NAZIV PROJEKTA: VLAKNO - Tranzicija i tradicija u špilji Vlakno: Model prijelaza paleolitika u mezolitik na području Sjeverne Dalmacije
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 304.250,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za arheologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. svibnja 2015. - 1. svibnja 2018.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt nastavit će interdisciplinarno istraživanje paleolitičkog i mezolitskog nalazišta Vlakno na Dugom Otoku. Špilja Vlakno trenutno je jedino nalazište u sjevernoj Dalmaciji dostupno za proučavanje paleolitičko -mezolitskog prijelaza, kontinuiteta i diskontinuiteta naseljavanja, paleolitičke i mezolitske kulture, teritorijalne organizacije itd. Tijekom posljednjih 10 godina istraživačke aktivnosti bile su uključene u različite znanstvene projekte, ali naši primarni cilj je steći daljnji uvid u način života prapovijesnih zajednica. Kombinacija terenskog rada, kabinetskih studija i analiza koristit će se za utvrđivanje interakcije špilje s okolišem kako bi se dobili podaci usporedivi s drugim mjestima na jadranskoj obali. Novo istraživanje špilje Vlakno doprinijet će novim podacima u proučavanju europskog gornjeg paleolitika i mezolitika s relativno nedovoljno proučenog područja.

CILJEVI PROJEKTA: Predloženi projekt trebao bi značajno obogatiti znanje o kulturi življenja i društvenim odnosima paleolitskih/mezolitskih zajednica. Pomoći će u definiranju načina na koje su ljudi promijenili svoje ponašanje kao odgovor na globalno zatopljenje i porast razine mora te će predložiti snažniji teorijski i empirijski model prijelaza na različite klimatske i okolišne uvjete holocena. Projekt će također pružiti važne informacije o jadranskim naseljima i obrascima migracija tijekom ovog klimatski nestabilnog razdoblja.

PARTNERI: Institut za antropologiju, Arheolog d.o.o., Realschule plus am Ebertpark Ludwigshafen am Rhein.

Galerija