Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

VIRTUS - Virtual Academic Information Service: Scholarships.info

NAZIV PROJEKTA: VIRTUS - Virtual Academic Information Service: Scholarships.info
PROGRAM: TEMPUS III
UKUPNA VRIJEDNOST PROJETKA: 88,381.72 HRK
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. srpnja 2004. - 31. listopada 2005.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:  U skladu sa temeljnim ciljem, glavni rezultat projekta "VIRTUS" jest uspostavljanje jedinstvenog informacijskog servisa u vidu nacionalnog internetskog portala www.stipendije.info koji na jednom mjestu sadrži informacije o programima stipendiranja dostupnima hrvatskim građanima. Drugi veliki rezultat projekta "VIRTUS" bila je međunarodna konferencija "Scholarships.info: The Role of Scholarships In Raising Academic Mobility" ("Stipendije.info: Uloga stipendija u povećanju akademske mobilnosti"), koja se održala na Sveučilištu u Osijeku 29. i 30. rujna 2005. na kojoj je predstavljen i promoviran internetski portal www.stipendije.info.

CILJEVI PROJEKTA: Temeljni cilj projekta "VIRTUS" jest promicati važnost stipendija kao čimbenika koji doprinosi povećanju akademske mobilnosti i demokratizaciji visokog obrazovanja.

PARTNERI: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u OsijekuMinistarstvo vanjskih poslova i europskih integracijaTehničko Sveučilište (Dresden), Nacionalni akademski i školski centar (Francuska), Veleučilište u Milanu (Italija)

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija