Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Utjecaj nautičkog turizma i koncesioniranih sidrišta na morski okoliš u Zadarskoj županiji

NAZIV PROJEKTA: Utjecaj nautičkog turizma i koncesioniranih sidrišta na morski okoliš u Zadarskoj županiji
IZVOR FINANCIRANJA: Zadarska županija
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 19.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14. srpnja 2015. - 31. listopada 2016.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Nautički turizam izrazito je profitablian i raširen oblik turizma na Jadranu koji za posljedicu može imati zagađenje mora i okoliša. S obzirom da je Jadransko more ekološki vrlo vrijedno i osjetljivo područje, potrebno je popratiti mogući utjecaj nautičkog turizma na morski okoliš, poglavito eventualne promjene u kvaliteti mora te u sastavu morske flore i faune.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje početnog stanja morskog okoliša te utvrđivanje bioraznolikosti morske flore i faune na koncesioniranim sidrištima u Zadarskoj županiji. Svrha je da se dobiveni podaci upotrijebe za uspostavu dugoročnog praćenja utjecaja nautičkog turizma na ekosustav ovog područja.