Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

TTAdria - Technology Transfer Infrastructure in the Croatian Adriatic Region

NAZIV PROJEKTA: TTAdria - Technology Transfer Infrastructure in the Croatian Adriatic Region
PROGRAM: IPA IIIc
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 902.000,00 €
INTENZITET POTPORE: 83%
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Centar za projekte, znanost i transfe tehnologija
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 6. travnja 2013. - 5. kolovoza 2015.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt okuplja 16 partnerskih institucija iz regije, a svrha mu je osnažiti suradnju sveučilišta, instituta i gospodartva u jadranskom dijelu Hrvatske te povećati broj i konkurentnost malih i srednjih tvrtki u regiji. Mapiranjem znanja i tehnologija izgradit će se baza suradnje koja će biti na raspolaganju tvrtkama u regiji i šire. Brojni sektorski susreti, radionice, b2b susreti, okrugli stolovi i otvoreni dani omogućit će poduzetnicima i znanstvenicima razgovore o komercijalizaciji i razvoju novih proizvoda i tehnologija te zajedničkim projektima. Kroz aktivnosti projekta "TTAdria" podržat će se razvoj i uspostavljanje trajnih usluga u području razvoja tehnologija na sveučilištima i javnim institutima koje će olakšati suradnju znanosti i gospodarstva, poboljšati otvorenost i veze znanosti i gospodarstva te aktivno uključiti širu društvenu zajednicu.

CILJEVI PROJEKTA: Potaknuti i povećati inovacije razvojem usluga, vještina i kompetencija u mreži visokoobrazovnih institucija i javnih znanstvenih instituta hrvatskog dijela Jadrana i poboljšanje prepoznatljivosti i dostupnosti razvijenih usluga.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Splitu

PARTNERI: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Zagrebu, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište Marko Marulić Knin, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Medicinski fakultet Split, Pomorski fakultet Split, Prirodoslovno – matematički fakultet Split, Kemijsko – tehnološki fakultet Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split.