Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

TRIUMPH - Training for EU-liaison officers in Croatian Universities: pursuing Bologna and EU integration aims

NAZIV PROJEKTA: TRIUMPH - Training for EU-liaison officers in Croatian Universities: pursuing Bologna and EU integration aims
PROGRAM: TEMPUS III
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 15. lipnja 2007. - 14. lipnja 2008.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

CILJEVI PROJEKTA: poticanje daljnjeg napretka reforme hrvatskog visokog obrazovanja u skladu s principima Bolonjskog procesa te
integracije visokoobrazovnog sustava u ERA uspostavljanjem nacionalne mreže ureda sa sjedištima na svim hrvatskim
sveučilištima.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Saarlandu

PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u SplituMinistarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj, Sveučilište u Alicanteu