Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Struktura populacije zajednica školjkaša na području Parka prirode Telašćica

NAZIV PROJEKTA: Struktura populacije zajednica školjkaša na području Parka prirode Telašćica
IZVOR FINANCIRANJA: PP Telašćica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.000,00 HRK
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14. svibnja 2014. - 31. svibnja 2015.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Istraživanje će se odvijati na odabranim lokalitetima u suradnji s PP Telašćica, uključujući prijedloge za upravljanje staništem u svrhu očuvanja staništa i vrsta, pregled istraženih lokacija  sa zabilježenim GPS koordinatama i foto dokumentaciju.

CILJEVI PROJEKTA:

1. analiza prikupljenih podataka u odnosu na postojeće podatke

2. utvrditi utjecaje nastale bilo ljudskim djelovanjem, bilo kao posljedica prirodnih procesa, a koji imaju pozitivan ili negativan učinak na istraživane vrste i stanište

3. prioriteti za daljnja istraživanja

Galerija