Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija

NAZIV PROJEKTA: Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 671.516,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za sociologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. srpnja 2013. - 1. srpnja 2016.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Ovaj interdisciplinarni projekt s mješovitim metodama ispituje kako društveni identiteti utječu na obrazovne putove operacionalizirane kao odluke studenata o nastavku visokog obrazovanja, njihov izbor preddiplomskog studija i napredak na prvoj godini studija u hrvatskom okruženju.

CILJEVI PROJEKTA: Praktični cilj projekta je identificirati mostove i prepreke s kojima se pojedinci susreću na svojim obrazovnim putovima i razviti prijedloge kako se prepreke mogu ukloniti i mostovi ojačati. Ovaj cilj politike sukladan je preporukama ključnih dokumenata Bolonjskog procesa prema kojima zemlje trebaju razviti mehanizme za osiguranje jednakih mogućnosti u visokom obrazovanju. Prijedlozi će se izraditi na temelju komparativne analize obrazovnih politika povezanih s jednakošću identificiranih u odabranim zemljama EU-a uz uvažavanje specifičnosti hrvatskog visokog obrazovanja. Te su politike osobito relevantne za hrvatski kontekst s niskim udjelom diplomiranih tercijarnih studija i visokim stopama nezavršenih visokoškolskog obrazovanja.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut za društvena istraživanja

Više o projektu možete sazbati ovdje:

Galerija