Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu

NAZIV PROJEKTA: Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2010.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.456.517,81 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 1.705.667,48 HRK
INTENZITET POTPORE: 85 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2019. – 1. listopada 2023.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt obuhvaća primijenjena istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se utvrdili optimalni omjeri između zrna i biomase kao i prisutnost mikotoksina. Uz kvantitet, odredit će se kvaliteta zrna žitarica za prehranu i ishranu, kao i sekvestracija ugljika u tlo i biljku te kvaliteta biomase za biokompozite, biofiltere, bioetanol druge generacije te kruta biogoriva iz ostataka proizvodnje. Iskorištavanjem ostataka, potencijalni otpad postat će sirovina i zatvorit će se proces kružnog biogospodarstva. Nova znanja će se transferirati dionicima ranjivih sektora i podići svijest šire javnosti o mogućnostima ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena. Organizirat će se predavanja, radionice i pripremiti informativne brošure namijenjene dionicima i široj javnosti koje je potrebno osvijestiti o važnosti poljoprivredne proizvodnje, o klimatskim promjenama i održivom razvoju. Namjera je usmjeriti se na obrazovanje i osposobljavanje različitih skupina u društvu, prema kronološkoj dobi (djeca, mladi, odrasli, umorovljenici), prema uključenosti u formalni odgojno – obrazovni sustav (učitelji i nastavnici, te neformalnim obrazovanjem (djelatnici u poljoprivredi i građanstvo). 

CILJEVI PROJEKTA: Razvijanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ranjive sektore poljoprivrede, bioraznolikosti, zdravlja/ zdravstva, energetike i turizma te transverzalnog sektora upravljanje rizicima; osiguranje dostupnosti razvijenih mjera i ostalih rezultata projekta dionicima i široj javnosti te edukacija dionika i šire javnosti o negativnom utjecaju klimatskih promjena te primjeni mjera za ublažavanje istog.

PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu (Agronomski fakultet)Sveučilište u Zagrebu (Tekstilno – tehnološki fakultet).

Više o projektu možete saznati ovdje: