Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

SCOOL - Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu

NAZIV PROJEKTA: SCOOLSklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 880.150,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Suradnik
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. lipnja 2015. - 31. svibnja 2019.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Klimatske promjene predstavljaju rastući problem sa aspekta okoliša, znanosti kao gospodarstva. Iako smo svjesni određenih promjena koje se događaju naše poznavanje njihovog porijekla i posljedica još uvijek je jako ograničeno. Dugoročni nizovi podataka su ključ za razumijevanje takvih promjena i čvrste strukture morskih organizama, uključujući ljušture školjkaša, predstavljaju važan arhiv podataka o okoliš koji potencionalno seže dekade ili čak stoljeća u prošlost. Sklerokonologija je novo interdisciplinarno područje znanosti koje omogućava dobivanje podataka o morskom okolišu iz strukturalnih elementa školjkaša i njihovog geokemijskog sastava. Takvi podatci su od velikog značaja za razumijevanje procesa na nivou ekosustava u morskom okolišu kao i njihovih odgovora na klimatske promjene. 

CILJEVI PROJEKTA: Motivacija i cilj ovog projekta jest je da primjenom recentnih sklerokronoloških metoda izgradimo kronologije za tri relativno dugo živuće vrste školjkaša (životni vijek oko pola stoljeća), koje obitavaju u istočnom Jadranu. Ciljane vrste uključuju školjkaše Glycymeris glycymeris, G. bimaculata i Callista chione. Kronologije će biti paralelno analizirane sa dugoročnim in situ podatcima kao i modeliranjem klimatoloških i oceanografskih parametara, sa ciljem kvantificiranje utjecaja okoliša na rast školjkaša. Nadalje, oceanografski podatci će se primijeniti za opisivanje dinamike oceana i procesa koji se odvijaju na višegodišnjim i dekadskim vremenskim skalama u Jadranko-Jonskom bazenu i koji su važni za rast svih morskih organizama. Projekt se razvija iz dvije nezavisne teme, sklerokronologije i fizičke oceanografije (znanosti o okolišu), koje se spajaju na interdisciplinarni način u kasnijim fazama implementacije projekta. Stoga je predloženi projekt izuzetno interdisciplinaran, dok je projektni tim transnacionalan.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut za oceanografiju i ribarstvo Split

PARTNERI: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Splitu (PMF)Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku Trst.

Više o projektu možete saznati ovdje: 

Galerija