Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Savorgnanide – zadarski rukopis

NAZIV PROJEKTA: Savorgnanide - zadarski rukopis
IZVOR FINANCIRANJA: Regione Veneto
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.660,43 €
INTENZITET POTPORE: 60 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za talijanistiku
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. listopada 2019. - 30. lipnja 2021.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Predmet istraživanje je rukopis nenaslovljenog epa, zasad nepoznate atribucije, na talijanskom jeziku koji se čuva u fondu rukopisa Znanstvene knjižnice u Zadru (Ms. 24 /5058) i potječe iz druge polovine 18. stoljeća. Autor, na naslovnici uz generički naslov Poema, u nastavku predlaže mogući naslov Savorgnanide. Radi se o geneaološkom epu prigodnog karaktera o obitelji Savorgnan, koja je ostavila značajan trag u višestoljetnoj povijesti Furlanije. Ep u rukopisu sastavljen je od 356 strofa. Prethodi mu uvodna riječ autora u kojoj nepoznati autor, koji se tek u predzadnjoj strofi predstavlja kao Leopoldo, navodi povijesne izvore i ističe važnost referencijalne i panegiričke funkcije teksta, a slijede ga opširne bilješke. Iako ga Paul Oskar Kristeller uvrštava u svoje istaknuto bibliografsko djelo Iter Italicum, popis rukopisa na talijanskom jeziku sačuvanih u europskim knjižnicama, ep je još uvijek neistražen.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj je projekta transkripcija rukopisa, te objava kritičkog izdanja.