Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

SAN - Smart Agriculture Network

NAZIV PROJEKTA: SAN - Smart Agriculture Network
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), IRI - istraživanje, razvoj i inovacije
OPERATIVNI PROGRAM: Koherentnost i kohezija 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.496.067,00 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 1.496.693,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 85 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 26. lipnja 2018. - 26. lipnja 2022.
TIP PROJEKTA: Transfer tehnologije

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt „SAN – Smart Agriculture Network“ predstavlja cjelovito rješenje koje će omogućiti stvaranje sustava za pametnu proizvodnju hrane baziranu na IoT (Internet of Things) konceptu te umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u procesu proizvodnje hrane. Projektne aktivnosti istraživanja i razvoja provest će se u dvije faze: industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj.

CILJEVI PROJEKTA: Koncept projekta usmjeren je prvenstveno na stvaranje pametne mreže u voćarstvu i vinogradarstvu, s naglaskom na kulture s visokom dodatnom vrijednošću. SAN sustav zamišljen je za praćenje svih važnih informacija u realnom vremenu, vezanih uz temperaturu (zrak, tlo), vlažnost (zraka, tlo), intenzitet svjetlosti i fotosinteze, vlažnost lista, dostupnost nutritivnih elemenata, kemijski sastav tla, količina korištene el. energije i vode, stanje spremnika vode, brzina i smjer vjetra, praćenje pojave i visine populacije štetnih organizama (gljivičnih oboljenja i štetnika životinjskog porijekla) te donošenje preporuka i/ili poduzimanje korektivnih aktivnosti te automatizacije procesa s ciljem stvaranja optimalnijih agrotehničkih uvjeta u razvojnim fazama pojedine kulture.

NOSITELJ PROJEKTA: Elektrokovina plus d.o.o.

Galerija