Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

REQUENCRIM - Rekonstrukcija okoliša u Hrvatskoj tijekom kvartara primjenom izotopnih metoda

NAZIV PROJEKTA: REQUENCRIM - Rekonstrukcija okoliša u Hrvatskoj tijekom kvartara primjenom izotopnih metoda
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.000.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za geografiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2014. - 31. kolovoza  2018.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Interdisciplinarno znanstveno proučavanje paleoklime i paleookoliša od velike je važnosti za predviđanje budućih klimatskih i okolišnih promjena. Hrvatska zauzima ključnu poziciju između istočnog i zapadnog mediteranskog bazena i omeđuje srednjoeuropsku i mediteransku regiju pod utjecajem različitih klimatskih uvjeta. Dinarski krš, koji pokriva polovicu hrvatskog teritorija, nudi izvrstan potencijal za takva istraživanja, s širokim spektrom krških oblika već dokazanih kao dobri (paleo)ekološki arhivi, poput kopnenih i potopljenih speleotema, naslaga sedre i jezerskih sedimenata u kraškim jezerima te alginih vijenaca u obalnom području.

CILJEVI PROJEKTA: U okviru ovog istraživanja proučavat će se različiti karbonatni sedimenti iz različitih klimatskih zona: speleotemi s 3 lokacije u primorskoj Hrvatskoj, planinskom goranskom području i središnjoj Hrvatskoj, jezerski sedimenti s Plitvičkih jezera, naslage sedre iz rijeke Zrmanje i rubovi morskih algi s ~8 lokacija duž istočne obale Jadrana.

Istraživanja će se temeljiti na izotopskim metodama koje uključuju analize omjera stabilnih izotopa 13C/12C i 18O/16O u karbonatnim naslagama, 2H/1H i 18O/16O u vodi, te radioaktivnih izotopa 14C i U-Th serije za datiranje. Stabilni izotopi u karbonatima pružit će informacije o prošlim okolišnim uvjetima, temperaturnim varijacijama, isparavanju jezera, bioaktivnosti i produktivnosti te ukazati na podrijetlo ugljika i mehanizme taloženja kalcita. Obruči algi služe kao dobri i precizni pokazatelji razine mora, a uz to bi se njihova morfologija, starost i stabilni sastav izotopa mogli izravno povezati s klimatskim promjenama. Očekivani ishod je procjena regionalnog odgovora okoliša u Hrvatskoj na globalne promjene tijekom kvartara, te razlika u odgovoru različitih karbonata na paleookolišne promjene i njihove korelacije.

NOSITELJ PROJEKTA: Institut Ruđer Bošković

PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu (PMF)

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija