Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

RHJ - Relevantnost hermeneutičkog prosuđivanja

NAZIV PROJEKTA: RHJ - Relevantnost hermeneutičkog prosuđivanja
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 260.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za filozofiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. ožujka 2017. - 28. veljače 2021.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Primarna intencija ovog planiranoga istraživanja jest pokazati da je hermeneutička prosudba integralni dio teorije razumijevanja i interpretacije. Tradicionalno, strogo metodološko razlikovanje između prirodnih i humanističkih znanosti posve je neodrživo (W. Dilthey, M. Heidegger, Charles Percy Snow, Hans-Georg Gadamer). Razumijevanje nije samo obilježje humanističkih znanosti, nego je također krucijalni segment prirodnih i tehničkih znanosti. Svrha prijavljenoga istraživačkoga projektnoga prijedloga jest razmotriti hermeneutičku metodologiju u kontekstu suvremenih promjena paradigma i pragmatičnoga zaokreta s posebnim osvrtom na filozofiju. Primarno će se usredotočiti na relevantnost prosuđivanja u procesu razumijevanja i na hermeneutičku interpretaciju te pokazati da postupak razumijevanja ne podrazumijeva samo rekonstrukciju stvaralaštva duha, nego također njegovu prosudbu, vrjednovanje i sustavnu analizu. Uspješno kultiviranje sposobnosti prosuđivanja podrazumijeva stručnu kompetentnost i sposobnost refleksivne analize svega onoga što predstavlja stvaralaštvo ljudskoga duha, kulturnu baštinu.

CILJEVI PROJEKTA: Na primjeru analize filozofskih djela kao što su Kantova Kritika moći suđenja, Wittgensteinovi kasni spisi, te suvremene recepcije Hegelove praktične filozofije (Pippin, Brandom, McDowell, Honneth) razmotrit će se u kojoj je mjeri kultiviranje duha preduvjet za uspješnu interpretaciju i prosudbu stvaralačkoga djela, kao i za kritičko suočavanje s postojećim formama kulturnoga i društvenoga životnoga svijeta te svega onoga što predstavlja interpretandum. U tom kontekstu kultiviranja ljudskoga uma i prosudbe razmotrit će se zahtjevnu ulogu i zadaću obrazovanja.