Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije
IZVOR FINANCIRANJA: Sveučilište u Zadru
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 150.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za geografiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: srpanj 2012. - srpanj 2015.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se bavi rekonstruiranje promjena u okolišu u širem zadarskom području koje su se događale tijekom geološke prošlosti, a koje su ostale zapisane u sigama.

CILJEVI PROJEKTA: Glavni cilje projekta je razlučiti kako su globalne klimatske promjene u geološkoj prošlosti utjecale na istraživano područje.

PARTNERI: Sveučilište Savoie Mont Blanc, Sveučilište u Zagrebu (PMF).

Galerija