Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

URBANIZACIJA - Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u sjevernoj Dalmaciji

NAZIV PROJEKTA: URBANIZACIJA- Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u sjevernoj Dalmaciji / Ravni Kotari: Urbanization and Landscape Change in Northern Dalmatia (URBANIZATION)
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 53.335,32 EUR
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za arheologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 20.03.2017 - 19.03.2020
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Gradovi su danas dominantan faktor u globalnim promjenama okoliša, no kao dugotrajan proces urbanizacija je imala značajnu ulogu u oblikovanju krajolika i okoliša tijekom tisućljeća, efektivno stvarajući kulturne krajolike. Ova činjenica otvara prostor arheologiji da značajno doprinese suvremenim urbanim i ekološkim pitanjima, usput generirajući međukulturalno znanje o procesu urbanizacije u širokom vremenskom okviru od kasne prapovijesti pa sve do suvremenog doba. Iako taj proces na prostoru istočnog Jadrana traje već nekoliko tisućljeća, on nije ni približno dovoljno rasvijetljen. Čak i Ravni Kotari, smješteni u zaleđu Zadra, tijekom antike nedvojbeno najurbaniziranija istočnojadranska regija, tek trebaju dobiti značajniju arheološku pažnju usmjerenu k istraživanju razvoja urbanizacije te njezina utjecaja na lokalne i regionalne promjene u krajoliku. Predloženi projekt je interdisciplinarne prirode te kombinira arheološka iskopavanja i analize s povijesnim i arhivskim istraživanjima, teritorijalnim studijama, bioarheološkim ispitivanjima, znanostima o okolišu, a sve da prouči proces urbanizacije i transformacije prostora Ravnih Kotara kroz vrijeme. Veći dio terenskih istraživanja će se odvijati na arheološkom lokalitetu Nadin-Gradina. Tamošnja situacija će se komparirati s poznatim podatcima vezanima također uz prostor Ravnih Kotara, ali i čitave istočne obale Jadrana zbog jasnije kontekstualizacije urbanog razvoja i promjena praćenih tijekom zadnja 3 tisućljeća. S obzirom na odličnu očuvanost arheološkog zapisa i naseobinsku aktivnost u trajanju od gotovo 2 500 godina, lokalitet Nadin-Gradina pruža odličnu mogućnost za istraživanje odnosa između pojedinih faza urbanog rasta i opadanja te širih promjena krajolika i okoliša. Rezultati projekta će proširiti znanje o dinamici razvoja kulturnog krajolika na istočnoj obali Jadrana te upotpuniti globalnu raspravu o urbanizaciji i promjenama krajolika kroz sva razdoblja ljudske povijesti.

CILJEVI PROJEKTA:

Kao višegodišnje zamišljen  poduhvat  s fokusom na istraživanju višetisućljetne urbanizacije, promjene krajolika i klime, predloženi projekt nastoji riješiti niz sveobuhvatnih i međusobno povezanih pitanja:

  1. S obzirom na direktne veze između ljudi i okoliša postoje li na primjeru Gradine Nadin  jasno vidljive promjene u gospodarskim strategijama i iskorištavanjima resursa (poljoprivreda, stočarstvo, obrada resursa, specijalizacija rada i dr.) te koje je od zabilježenih promjena moguće vezati uz klimatske promjene, npr. rimskog i srednjovjekovnog klimatskog optimuma te također srednjovjekovnog malog ledenog doba.
  2. Na koji se način faze degradacije naselja ili njegova napuštanja odražavaju u arheološkom zapisu i kako se odnose prema širim promjenama u okolišu i krajoliku?
  3. Na koji način arheološki zapis reflektira promjene u prostornoj organizaciji  i populaciji naselja u Nadinu, posebno u vremenskom razdoblju od željeznog doba do kasne antike, a potom i kasnije tijekom kasnog srednjeg vijeka za vrijeme okupacije naselja od strane Venecije i Osmanskog Carstva?
  4. Kako je lokalna populacija odgovarala na kulturne i ekonomske impulse globalnog predznaka, prisutnost stranih sila i promjene krajobraza?

Dugotrajna naseljenost Gradine u Nadinu pruža izvrsnu priliku za istraživanje veze između faza urbanog rasta i degradacije značaja naselja tijekom vremena, kao i širih promjena krajolika i okoliša. Štoviše, integritet arheološkog zapisa omogućiti će spoznavanje i razumijevanje promjena planimetrije, društvene organizacije, gospodarskih strategija, prehrane i zdravlja populacije, kao i podataka vezanih uz kronologiju, urbanu formu, prostornu organizaciju i lokalnu kulturnu tradiciju. Važno je istaknuti da ovo istraživanje naglašava dugoročnu urbanizaciju i promjene krajolika, prepoznajući važnost integriranja skupova podataka iz različitih disciplina u mnogim vremenskim fazama s raznim manifestacijama materijalne kulture. Rezultati će ponuditi perspektive o suvremenim pitanjima održivosti i upravljanja resursima s kojima je zadarska regija danas suočena i doprinijeti još šire, na globalnoj razini, komparativnoj raspravi o višetisućljetnom procesu urbanizacije.

PARTNERI: University of Maine, Anthropology Department & Climate Change Institute; State University of New York, New Paltz, Department of Anthropology; Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Više o projektu možete saznati ovdje: