Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

QUIKK - Quadrilingual Infrastructure of Karstology Knowledge

NAZIV PROJEKTA: QUIKK - Quadrilingual Infrastructure of Karstology Knowledge
IZVOR FINANCIRANJA: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 40.000,00 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 20.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100%
SASTAVNICA: Odjel za geografiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2017.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Dosadašnja iskustva među kolegama s Odjela za prevoditeljstvo Filozofskog fakulteta u Ljubljani i Odsjeka za francuski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru ukazala su na potrebu izrade praktičnih alata u kontekstu strukovnog prevođenja za koje se obučavaju studenti prevođenja. Osim teorijskih principa metodologije terminološkog opisa koji se podučavaju na oba odjela u okviru kolegija Terminologija i Terminografija, studente je poželjno obučiti i za izradu terminoloških natuknica u višejezičnoj terminološkoj bazi koje predstavljaju temelj kvalitetnog prevođenja. Dosadašnja iskustva sudionika projekta u prevođenju i terminološkim analizama, omogućit će izradu terminološke baze na 4 jezika: hrvatskom, slovenskom, francuskom i engleskom jeziku. Četverojezična terminološka baza ilustrirat će specifičnosti krških fenomena i time ujedno potaknuti interes za poznavanjem krša među studentima geoznanosti i prevoditeljstva. Osim toga, terminološki će opis omogućiti uvid u pojmovne sličnosti i razlike unutar ontologije Dinarskog krša kao i u višedimenzionalnost i kompleksnost značenja stručnih pojmova.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj projekta je ponuditi suvremeni terminološki opis nazivlja krša pomoću korpusne metodologije koji će nadomjestiti nedostatke postojećih glosara koji ne odražavaju stvarnu uporabu nazivlja u specijaliziranoj komunikaciji.

NOSITELJI PROJEKTA: Sveučilište u Zadru i  Sveučilište u Ljubljani

Više o projektu možete saznati ovdje.

Galerija