Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

ProVIZA - Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa

NAZIV PROJEKTA: ProVIZA - Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 382.246,12 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za lingvistiku
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 21. srpnja 2015. - 31. prosinca 2016.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Okosnica projekta je istraživanje čimbenika koji pomažu očuvanju, ali i onih koji uzrokuju promjenu i/li gubljenje jezika zadarskih Arbanasa. U kontekstu sociolingvističkih istraživanja, etnojezični vitalitet obično se odnosi na zadržavanje vlastitoga jezika i identiteta, a visok stupanj vitaliteta podrazumijeva pozitivnu percepciju zajednice među samim pripadnicima zajednice, ali i šire. Jedan od ishoda projekta bit će i predlaganje konkretnih mjera za očuvanje jednog od najugroženijih jezika u Hrvatskoj u suradnji s pripadnicima same zajednice. U znanstvenom smislu, spoznaje i iskustva do kojih će se doći tijekom provedbe ovoga istraživanja pomoći će u daljnjoj razradi teorijskog okvira i metodologije istraživanja procesa koji pogađaju ugrožene i ponekad nevidljive jezične manjinske zajednice i drugdje u svijetu. Zbog toga je ovaj projekt važan kako za Zadar tako i za širu znanstvenu zajednicu. Poznato je naime da je očuvanje lokalnih jezika nužan preduvjet očuvanja sveukupnog sustava lokalnih društvenih mikrosustava te je jedan od preduvjeta održivoga razvoja na lokalnoj razini.

CILJEVI PROJEKTA: 

1. Istraživanje čimbenika koji pomažu očuvanju, odnosno uzrokuju promjenu i/ili gubljenje jezika zadarskih Arbanasa

2. Razvijanje kompetencija i jačanje potencijala poslijedoktorandice čije je djelovanje vezano uz proučavanje manjinskih zajednica i očuvanja jezične raznolikosti.

Više o projektu možete saznati ovdje: 

Galerija