Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

NAZIV PROJEKTA: PESCAR - Pesticide Control and Reduction
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: INTERREG Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 601.639,26 
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 59.050,34 €
INTENZITET POTPORE: 85 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2019.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Posljednjih nekoliko desetljeća na području koje je obuhvaćeno projektom primijećena je pojačana upotreba pesticida a njihovo suvišno i nekontrolirano korištenje pesticida uzrokuje ozbiljna onečišćenja okoliša, prirode, hrane i ljudskog zdravlja stoga je nužno pesticide koristiti na strogo kontroliran način i svesti na minimum. Projektom PESCAR želi se zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Osim što će se projektom stvoriti preduvjeti ta kontroliranu upotrebu pesticida, znanja i iskustva stečena kroz provedbu projekta iskoristiti će se za jačanje postojećih institucionalnih kapaciteta. Novostečeno praktično znanje biti će osnova za pružanje jedne potpuno nove usluge usmjerene prema poljoprivrednicima: davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima.

CILJEVI PROJEKTA: Uspostavljanje zajedničkog sustava nadzora nad agrometeorološkim uvjetima postavljanjem meteo-stanica, uzbunjivanja korisnika o potrebi suzbijanja određenih štetnih organizama i savjetodavstvo korisnicima koji upotrebljavaju pesticide, dizanje svijesti o onečišćenjima koja proizlaze iz nekontrolirane upotrebe pesticida i praćenje rezidua pesticida u proizvodima za čiju zaštitu su namijenjeni.

NOSITELJ PROJEKTA: Zadarska županija

PARTNERI: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantonaRazvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVAZavod za poljoprivredu županije Zapadnohercegovačke

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija