Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

OPUS - Opening University towards Society: Linking Education-Research-Innovation

NAZIV PROJEKTA: OPUS - Opening University towards Society: Linking Education-Research-Innovation
FOND: TEMPUS IV
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 929.988,00 €
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2009. - prosinac 2012.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt će razvijat i provoditi strukturne mjere na sveučilištima u zemljama partnerima i društvu u cjelini za jačanje "obrazovanje – istraživanje – inovacije" trokuta kao važne poluge za prijelaz na ekonomiju temeljenu na znanju. Provedba projekta temelji se na aktivnostima koje će povećati svijest i razumijevanje uloge "obrazovanje – istraživanje – inovacije" trokuta u akademskoj zajednici, industriji i javnim tijelima. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanja kao što su: prava intelektualnog vlasništva, inovacije i akademsko poduzetništvo; povećano sudjelovanje u EU projektima; povećana suradnja između sveučilišta, javnih tijela i industrije na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini.

CILJEVI PROJEKTA: Ciljevi projekta mogu se podijeliti u sljedeće razine: analizu potreba dionika te utvrđivanje strukturnih i zakonodavnih mjera na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini u cilju kreiranja politika i drugih strateških dokumenata (propisi, procedure, dobre prakse).

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Zagrebu

PARTNERI: Sveučilište u Beču, KU Leuven, Sveučilište u Mostaru, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Institut Ruđer Bošković, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, HAMAG - BICRO, Hrvatska gospodarska komora, Ericsson Nikola Tesla d.o.o., KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d., Podravka d.d., Sveučilište Pierre and Marie Curie, Sveučilište Sarlandees, EURICE, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Sveučilište Crne Gore, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Crne Gore.

Više o projektu možete saznati ovdje: