Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

OPERAS-P - Preparing Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication

NAZIV PROJEKTA: OPERAS-P - Preparing Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication
PROGRAM: Horizon 2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.010.563,75 €
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 67.512,50 €
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za informacijske znanosti
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. srpnja 2019. - 30. lipnja 2021.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt OPERAS-P podržava razvoj OPERAS-a, otvorene europske istraživačke infrastrukture pristupiti publikacijama u Društvenim i humanističkim znanostima (SSH). Projekt razvija infrastrukturu u cilju postizanja potrebne znanstvene, tehničke i zrelosti zajednice. Da bi postigao taj cilj, OPERAS-P odgovara na potrebne zahtjeve: pruža podršku ESFRI aplikaciji, počinje primjenjivati inovativne usluge i pruža podršku proširenju konzorcija. Primjena inovativnih usluga bavit će se razvojem transnacionalnog pristupa uslugama objavljivanja, na temelju usvajanja zajedničkih standarda, interoperabilnosti između izdavačkih usluga i premošćivanja prema EOSC tržištu. 

CILJEVI PROJEKTA: 

  1. Izraditi potrebnu dokumentaciju koja definira strategiju i provedbu OPERAS-a za podršku ESFRI aplikaciji.
  2. Podržati fazu pripreme infrastrukture primjenom zakonskog okvira, upravljanja i podržati provedbu i koordinaciju usluga.
  3. PripremitI dugoročnu strategiju za razvoj infrastrukture i njenih usluga
  4. Osigurati doseg i zagovaranje za otvorenu znanstvenu komunikaciju u društvenim znanostima razvijanjem komunikacijske strategije o infrastrukturi i podržavanjem širenja konzorcija te jačanjem inovacija za budućnost praksi znanstvenog komuniciranja u društvenim znanostima.

NOSITELJ PROJEKTA: Nacionalni centar za znanstvena istraživanja, Francuska

PARTNERI: Nacionalni dokumentacijski centar (Grčka), Zaklada Max Webber, Zaklada OAPEN, Institut za književna istraživanja poljske akademije znanosti, Sveučilište u Coimbri, Sveučilište u Torinu, Zaklada EGI, Online nakladništvo (Velika Britanija), Sveučilište u Luksemburgu, Pravna tvrtka X-officio, Sveučilište u Milano-Bocaccio, Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanističke znanosti, Sveučilište u Göttingenu, Izdavačka tvrtka Lexis.

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija