Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Vrednovanje visokokvalitetne smrznute srdele za ljudsku ishranu

NAZIV PROJEKTA: Vrednovanje visokokvalitetne smrznute srdele za ljudsku ishranu
FOND: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo - Mjera I.3. Partnerstva između znanstvenika i ribara
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 607.346,79 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2020. - 31. prosinca 2022.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Postupci rukovanja odu lova do kvalitetnog smrzavanja srdele je u organizaciji proizvođača standardizirana, a ocjena kvalitete obuhvaća postupak od ulova do smrzavanja i skladištenja. Ovaj tehnološki postupak ima doprinos održivosti kroz ograničenja u ulovu preko postizanja cijena kojima se može amortizirati očekivano smanjenje ulova srdele. Da bi se ostvario učinak tehnološkog postupka smrzavanja na povećanje cijene na prvoj prodaji potrebno je informirati potrošače o ostvarenim kvalitativnim svojstvima proizvoda koji su temeljeni na objektivnim znanstvenim rezultatima. Promjena kvalitete tijekom skladištenja nisu detaljno analizirane i za sada jedini mjerodavni indikator je prihvaćenost proizvoda kao takvog. Kroz ovaj projekt analizirati će se temeljna svojstva proizoda propisana propisima o hrani i dodatna svojstva koja bi mogla biti zahvaćena degradacijskim procesima oksidacije i krvarenja. U tu svrhu analizirati će se srdela iz dva karakteristična razdoblja tijekom ribolovne godine: zimska srdela (u mrijestu) i ljetna srdela (spolno mirovanje).

CILJEVI PROJEKTA:

1. Uvrđivanje kvalitete IQF smrznute srdele kroz vrijeme skladištenja radi objektivne valorizacija dodane vrijednosti

2. Kritičko utvrđivanje metoda za analizu kvalitete smrznutih proizvoda iz ribarstva

3. Rezultati objektivne valorizacije smrznutog proizvoda predstavljaju dodanu vrijednost proizvodima ribarstava zbog čega ribari kroz organizaciju proizvođača mogu postići veće prihode, što je temelj za ekonomski opravdano smanjenje ribolovnog pritiska na resurse te će rezultati projekta pridonijeti održivosti i rastu plavog sektora u skladu s EUSAIR strategijom.

PARTNERI: RZ Omega 3