Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

MEDUSA - Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu

NAZIV PROJEKTA: MEDUSA - Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.996.913,48 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA (EU): 3.996.913,48 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Pomorski odjel
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: ožujak 2019. - prosinac 2021.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA nastavlja se na rezultate prethodno provedenog HKO projekta KIKLOP gdje su identificirana brojna nova zanimanja na pomorskom tržištu i novi zahtjevi za kompetencijama koje nisu uključena u postojeće kurikulume. Prethodnim istraživanjem potreba tržišta rada u pomorskom sektoru uočena je transformacija hrvatskog pomorskog tržišta te izrazita specijalizacija pomorstva i morskog brodarstva što za posljedicu ima promjene strukture poslodavaca, razvoj malog poduzetništva, razvoj novih poslova i aktivnosti te posljedično nove zahtjeve u pogledu specifičnih znanja. U okviru projekta MEDUSA, predviđa se razvoj novog diplomskog studija Menadžment u brodarstvu te unapređenje postojećih diplomskih studija iz područja Brodostrojarstva, Nautike, Logistike i menadžmenta u pomorstvu koja se izvode na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu primjenom HKO metodologije, kroz utvrđivanje standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija. Nadalje, ovim projektom premostit će se ograničena dostupnost financijskih sredstava pri primjeni HKO načela i ESG smjernica te će se direktno implementirati smjernice prilikom razvoja novih studijskih programa na pomorskim fakultetima čime se stvara cjelovitost primjena HKO načela i osigurava kontinuirano unapređenje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja u domeni pomorstva.

CILJEVI PROJEKTA: Projektom MEDUSA planira se uvećati učinak i međunarodna privlačnost Pomorskih fakulteta, podići kvaliteta visokog obrazovanja u području pomorstva te promicati načela pametnog, održivog i uključivog razvoja. „EU White Paper – Road to a Single European Transport Area“ dokument kreira viziju jedinstvenog prometnog sustava EU koji u prvi plan postavlja modalnu prometnu integraciju pa time i pomorski promet i logistiku. Projekt doprinosi i ispunjenju ciljeva Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016 do 2020 gdje su transport i mobilnost prepoznati kao tematsko prioritetno područje te ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za razdoblje 2014-2020 u dijelu: Unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki Bolonjske reforme i redefinirati kompetencije. 

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

PARTNERI: Sveučilište u Splitu (Pomorski fakultet), Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., SeaQuest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Bureau Veritas Croatia d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac, d.d., Jadrolinija (društvo za linijski pomorski prijevoz putnika).

Više o projektu možete saznati ovdje: 

Galerija