Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis

NAZIV PROJEKTA: Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis 
IZVOR FINANCIRANJA: SCOPES
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 290.480,00 €
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za sociologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. svibnja 2014. - 30. rujna 2016.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se bavi identificiranjem i istraživanjem strategija preživljavanja, odnosno obrazaca društvenih praksi kućanstava i pojedinaca u uvjetima ekonomske depriviranosti, s dodatnim naglaskom na pojedine ranjive skupine poput primatelja socijalne pomoći, umirovljenika ili malih obiteljskih gospodarstava u Švicarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. 

CILJEVI PROJEKTA: Cilj projekta je kvantitativnim i kvalitativnim metodama istražiti obrasce praksi u kriznim uvjetima ne samo u ekonomskom smislu, nego i u drugim društvenim poljima poput obrazovanja, stanovanja i potrošnje.

NOSITEJ PROJEKTA: Institut za sociologiju Sveučilišta u Zürichu

PARTNERI: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište u Mariboru, Ekonomski institut u SarajevuCentar za empirijske studije kulture jugoistocne Europe.

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija