Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

LanGuide - Language guidance tool for improving language knowledge

NAZIV PROJEKTA: LanGuide - Language guidance tool for improving language knowledge
PROGRAM: Erasmus+
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 251.086,00 €
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 31.432,00 €
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za anglistiku
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2019. - 31. kolovoza 2022.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Usvajanje stranoga jezika i višejezičnost važni su elementi jezične politike Europske unije o poznavanju dvaju jezika uz materinjski, a s ciljem promicanja mobilnosti i međukulturološkog razumijevanja. Fokus je LanGuide projekta na internacionalizaciji obrazovanja, sve popularnijoj upotrebi digitalnog učenja i podršci individualiziranom pristupu učenju.

U okviru projekta razvit će se zajednička metodologija za pripremu smjernica u učenju stranoga jezika s fokusom na jezik struke. Metodologija će činiti temelj izrade jezičnih resursa za tri razine učenja stranoga jezika. Na temelju novonastalih jezičnih resursa, izradit će se mobilna aplikacija. U posljednjoj fazi projekta, engleski jezični resursi prevest će se na jezike partnera i integrirati u aplikaciju. Aktivnosti u okviru projekta objavljivat će se na web sjedištu projekta, a bit će sažete i u online monografiji zajedno s rezultatima projekta. Stvarni utjecaj projekta ogledat će se u korištenju aplikacije od strane ciljanih grupa (institucije visokog obrazovanja, nastavno i administrativno osoblje, studenti) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Dugoročno, rezultat projekta je univerzalna metodologija primjenjiva na različite jezike i polja struke, a materijali, metodologija, aplikacija i monografija bit će besplatno dostupni na web sjedištu projekta.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj je projekta razvoj alata za poboljšanje jezičnih vještina i pružanje podrške usvajanju stranoga jezika. Projekt promovira internacionalizaciju programa visokog obrazovanja i korištenje suvremenih informatičkih tehnoloških rješenja. U projekt je uključeno šest partnera iz pet lingvistički i geografski raznolikih područja Europe, sa specijalizacijama u usvajanju jezika te razvoju softvera.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište Primorska (Slovenija)

PARTNERI: Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Castilla - La Mancha, Sveučilište u Brasovu (Rumunjska), Sveučilište Mälardalen (Švedska),

Više o projektu možete saznati ovdje: