Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

NAZIV PROJEKTA: Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Regionalna konkurentnost 2007.- 2013
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 37.799.651,00 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 44.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 94,39 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. listopada 2014. – 30. rujna 2016.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:  Obnovljeni prostori Kneževe palače primjer su revitalizacije kulturnoga dobra prilagođenog potrebama današnjeg korisnika kulturne ponude i interpretacije kulturne baštine na originalan način. Kneževa palača danas može ugostiti tehnički najzahtjevnije svjetske izložbe i koncerte klasične glazbe što Gradu Zadru i Zadarskoj županiji otvara niz mogućnosti u podizanju razine kulturne ponude i stvaranju novih kulturnih sadržaja.

Projekt je riješio dugoročne potrebe Grada Zadra, Zadarske županije te institucija u kulturi turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podigla konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postao je novi društveni, kulturni i turistički centar grada. Projektom su se ojačali kapaciteti ključnih predstavnika sektora kulture i turizma za upravljanje kulturno-turističkom destinacijom, te se Kneževa palača kroz novi vizualni identitet i marketinški plan tržišno pozicionirala kao originalni i jedinstveni kulturno društveni centar Jadrana. Uređenjem i stavljanjem u funkciju Kneževe palače ostvarile su se pretpostavke za dugoročni razvoj grada Zadra i Zadarske županije kao kulturno turističke destinacije.

CILJEVI PROJEKTA: Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada.

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Zadar

PARTNERI: Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA

Više o projektu možete saznati ovdje:

 

Galerija