Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

JEDRO - Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka

NAZIV PROJEKTA: JEDRO - Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 33.693.182,17 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 1.999.732,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za georgrafiju / Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 29. svibnja 2020. - 29. svibnja 2022.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt JEDRO adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Projektom JEDRO u funkciju će se staviti neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine čime će se proširiti raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvoriti preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.
 
Ovim projektom poseban će se naglasak staviti na unaprjeđenje uvjeta rada, razvoja i provedbu programa lokalnih OCD-ova (udruga). To će se osigurati preuređenjem prostora u zgradi Općine Murter-Kornati u društveni centar/coworking prostor za urede, sastanke, edukacije i druga događanja. Također, OCD-ovi će se educirati o društvenom poduzetništvu, EU fondovima te će biti izrađen strateški plan poslovanja 6 OCD-a. Po jedan član partnerskih OCD-a bit će zaposlen kroz projekt do uspostave održivog poslovnog modela. OCD-i i građani bit će uključeni u izradu strateškog plana i modela upravljanja DC JEDRO kao i u analizu potreba, planiranje razvoja i programe sukladno iskazanim interesima.

CILJEVI PROJEKTA: 

  1. Unaprijediti stručne i društveno-poduzetničke kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih odgovornih osoba, djelatnika, članova i volontera.
  2. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora i povećanju iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju.
  3.  Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga Argonauta

PARTNERI: CEDRA Split, Općina Murter - Kornati, Udruga Zaokret, Ogranak Matice hrvatske u Murteru, Udruga Latinsko idro

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija