Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa

NAZIV PROJEKTA: Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.725.696,70 HRK
INTENZITET POTPORE: 95 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za zdravstvene studije
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18. lipnja 2015. - 30. rujna 2016.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se bavi problemom usklađivanja zdravstvenog visokog obrazovanja u RH sa zahtjevima HKO-a, tržišta rada te EU i RH strategija, zakona i direktiva. Ciljne skupine projekta su visokoškolske obrazovne zdravstvene ustanove i njihovo nastavno osoblje i studenti, poslodavci, strukovne komore i sindikati u zdravstvu u RH.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj projekta je izrada cjelovitih standarda kvalifikacija i zanimanja zdravstvenih studija za 6. i 7. razinu obrazovanja i priprema za njihov upis u registar HKO-a, razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa te izgradnja kapaciteta nastavnog osoblja. Ciljne skupine projekta su visokoškolske obrazovne zdravstvene ustanove i njihovo nastavno osoblje i studenti, poslodavci, strukovne komore i sindikati u zdravstvu u RH.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

PARTNERI: Sveučilište u Osijeku (Medicinski fakultet), Zdravstveno veleučilište Zagreb, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Sveučilište u Rijeci (Fakultet zdravstvenih studija), Sveučilište u Dubrovniku (Studij sestrinstva), Sveučilište u Splitu (Filozofski fakultet), Hrvatska komora medicinskih sestara.

Galerija