Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija stručnjaka za obrazovanje odraslih

NAZIV PROJEKTA: Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija stručnjaka za obrazovanje odraslih
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 944.546,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 95 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za pedagogiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30. lipnja 2015. - 30. rujna 2016.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Zakon o obrazovanju odraslih ističe pravo i obvezu stručnog usavršavanja andragoških djelatnika. Ovim se projektom stoga uređuju standard zanimanja i standard kvalifikacije za zanimanje nastavnika u obrazovanju odraslih te andragoga. Također se osmišljavaju visokoškolski kurikulumi namijenjeni izobrazbi ovih stručnjaka. 

CILJEVI PROJEKTA: Cilj projekta je izrada prijedloga standarda zanimanja Andragog/Andragoginja i Nastavnik u obrazovanju odraslih/Nastavnica u obrazovanju odraslih i prijedloga standarda kvalifikacija Magistar andragogije/Magistrica andragogije i Nastavnik u obrazovanju odraslih/Nastavnica u obrazovanju odraslih.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Splitu (Filozofski fakultet)

PARTNERI: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatsko andragoško društvo i Sveučilište u Zagrebu (Ekonomski fakultet).