Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba doktora znanosti

NAZIV PROJEKTA: Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba doktora znanosti
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 590.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za etnologiju i antropologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2014. - 31. kolovoza 2018.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se bavi razvojem cjelovitog i stabilnog programa financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućavanjem mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. 

CILJEVI PROJEKTA: Sveučilište u Zadru omogućit će doktorandu na projektu "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)" pohađanje doktorskog studija i izradu doktorske disertacije usmjerene na uporabu GIS-a u humanističkim znanostima, u prvome redu na području analize etnojezičnih podataka.

Galerija