Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Izazovi financijske integracije i stabilnosti u EU

NAZIV PROJEKTA: Izazovi financijske integracije i stabilnosti u EU / Challenges of Financial Integration and Stability in the EU
IZVOR FINANCIRANJA: Sveučilište u Zadru
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.000,00 HRK
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekonomiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2018. - siječanj 2020.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se provodi na temelju Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti te u području umjetničkih znanosti Sveučilišta u Zadru od 2015. – 2019. (prijavljena istraživačka tema Odjela za ekonomiju), te u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta u Zadru (2018. – 2023.) poglavito za definirane ciljeve 3. i 4. U okviru cilja 3. koji se odnosi na implementaciju inovativnih procesa na Sveučilištu, mjera Povećanje broja realiziranih znanstveno-istraživačkih projekata i mjera Povećanje broja realiziranih projekata transfera znanja i tehnologija. U okviru cilja 4. koji se odnosi na internacionalizaciju sveučilišta, mjera Povećanje broja realiziranih znanstveno-istraživačkih projekata i projekata transfera znanja i tehnologija u suradnji s međunarodnim institucijama.

CILJEVI PROJEKTA: Istraživanje će produbiti i ojačati istraživački portfelj Odjela za ekonomiju/Sveučilišta u Zadru kroz užu suradnju istraživača šireg područja financija, te intenzivirati međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju što će, između ostalog, značiti i doprinos mobilnosti istraživača. Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru kao ishod projekta publicirat će rezultate istraživanja putem znanstvenih članaka u međunarodnim znanstvenim časopisima indeksiranim u Web of Science i Scopus bazama, u publikacijama iz područja financija i bankarstva. Rezultati projekta predstavit će se i na međunarodnim znanstvenim konferencijama iz područja financija, EU regulacije i bankarstva.

PARTNERI: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ekonomsko-poslovni fakultet (Sveučilište u Mariboru), Sveučilište Maria Curie-Skłodowska (Poljska)

Više o projektu možete saznati ovdje: