Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

INOVaDA - Istraživanje kvalitete i promidžba NOVigradske DAgnje 

NAZIV PROJEKTA: INOVaDA - Istraživanje kvalitete i promidžba NOVigradske DAgnje
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 453.512,98 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 26. lipnja 2015. - 30. rujna 2016.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Akvakultura je najbrže rastuća prehrambena grana u Svijetu. Iako na području Novigradskog mora uzgoj školjkaša ima tradiciju i potencijal, do sad nije istražen kemijski sastav kao ni marketing školjkaša s ovog područja. Istraživanjem se želi unaprjediti istraživačke kompetencije mladih istraživača kroz ispitivanje kvalitete dagnje s područja Novigradskog mora. Svrha je da se dobiveni rezultati iskoriste za povezivanje znanosti i gospodarstva, uz promociju školjkaša iz Novigradskog mora, te da se naprave koraci prema stvaranju novog brenda – „Novigradske dagnje“.

CILJEVI PROJEKTA: 

1. Ispitivanje kvalitete dagnje s područja Novigradskog mora
2. Istražiti proizvodne parametre dagnje (rast, indeks kondicije i reprodukcija) u Novigradskom moru
3. Usporedba rezultata s drugim uzgojnim područjima (integrirana akvakultura riba i školjkaša, ušće Krke i Velebitski kanal)
4. Ispitivanje mogućnosti komercijalne proizvodnje drugih vrsta (kamenice, jakopske kapice)
5. Edukacija u inozemstvu s ciljem prijenosa znanja i tehnologija

Galerija