Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Informacijska moć, novi mediji i CRM u globalnom marketingu

NAZIV PROJEKTA: Informacijska moć, novi mediji i CRM u globalnom marketingu
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekonomiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  1. lipnja 2019. – 31. svibnja 2022.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se temelji na viziji i misiji Sveučilišta u Zadru koji se definira kao „prostor kreativnog stvaranja i transfera novih znanja i tehnologija“ te „generator znanja i pokretač inovativnih promjena zasnovanih na potrebama društva“. Okviri za projekt definirani su strateškim ciljevima 3. i 4. Strategije Sveučilišta u Zadru 2018.-2023., poglavito kroz mjeru Povećanje broja realiziranih znanstveno-istraživačkih projekata i mjeru Povećanje broja realiziranih projekata transfera znanja i tehnologija, kao i mjeru u okviru cilja 4. koji se odnosi na internacionalizaciju Sveučilišta u Zadru. Odluka o pokretanju znanstvenog projekta donesena je na 11. redovitoj sjednici Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru dana 08.05.2019.

CILJEVI PROJEKTA: Projekt će imati znanstvene i praktične implikacije. U znanstvenom smislu, očekuje se da će se pomoću projekta osvijetliti i produbiti teoretske spoznaje, te sagledati razvojni pravci digitalnog marketinga i CRM-a, kao i s njim povezani novi i stari koncepti marketinške komunikacije. Pokušat će se utvrditi razina, odnosno dostignuti stupanj razvoja proučavane materije te, posebice, utvrditi je li riječ o nastanku nove paradigme - digitalnog marketinga kao izvora (nove) moći, ili se radi tek o novim, iznimno korisnim alatima. Projekt je posebno zanimljiv jer nadilazi marketinški koncept i marketinšku funkciju te se njime preispituje moć informacija i moć utjecaja, kako na kupce, tako i na druge dionike kompanija i šire i uže okruženje tvrtke. To ne samo da utječe na tržišnu moć i kompetitivnost, već podiže i samu vrijednost kompanije i njenih brendova dodajući joj snažnu stratešku i komunikacijsku moć u suvremenom društvenom kontekstu. Isto tako, propituje se i nova paradigma digitalne tržišne komunikacije, kao i njeni dosezi i granice. Osim toga, istraživanja u ovom projektu imaju i praktične implikacije jer sugeriraju razvojne pravce strateškog i marketinškog opredjeljenja svih (manjih i velikih, do međunarodnih) gospodarskih subjekata, u smislu jačanja konkurentnosti i tržišne moći koristeći suvremene kanale komunikacije.

PARTNERI: Sveučilište u Pisi, Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin