Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

GLOHUM - Globalni humanizmi: Novi pogledi na Srednji vijek

NAZIV PROJEKTA: GLOHUM - Globalni humanizmi: Novi pogledi na Srednji vijek
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.200.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za povijesti umjetnosti
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. studenog 2019. - 28. veljače 2023.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Teza je pokazati da je humanizam već srednjovjekovni koncept, koji se manifestira u nizu renesansi, a ne invencija s početka ranog novog vijeka. Cilj je ponuditi novu i drugačiju povijest srednjega vijeka, koja se rigoroznom i metodičkom primjenom interdisciplinarnog pristupa odmiče od ograničenja tradicionalne periodizacije. Umjesto „mračnog srednjeg vijeka“ nudi se vizija humanističkog srednjeg vijeka u „dugom trajanju“ (300-1600). Istraživanja potvrđuju teorijsku utemeljenost ideje da se kroz djela „dvorske umjetnosti“ manifestira niz renesansi (Konstantinova, Teodozijeva, Sixtova, Justinijanova, Teodolindina, Liutprandska, Karolinška, Otonska, renesansa 11. st., pa 12. st., stil 1200., rana gotika, vernakularni stil), pokazujući da se antički „humanizmi“ prenose djelovanjem intelektualnih elita.

CILJEVI PROJEKTA: Ciljevi su ispitati tezu dijakronijski, kroz razdoblja od kasne antike do gotike, istražiti je i povezati kroz različite vidove umjetničkog izraza: pisane riječi, likovnih umjetnosti, arhitekture i urbanizma. Metodološki pristup u rasponu je od terenskog (arhivski rad, rekognosciranje, snimanje, katalogizacija građe, 3D rekonstrukcije) do komparativnog (renesanse u europskom prostoru). Potom će se dobivene rezultate povezati da bi se razvio model sekvenciranja srednjovjekovnih renesansi. U metodološkom smislu interdisciplinarnost je ključna.Rezultati spoznaja će se istovremeno primijeniti na tradicionalno razdoblje renesanse 16. st., koju bismo mogli označiti kao kulminaciju svih prethodnih. Projekt time uključuje globalnu, izvan-europsku dimenziju renesanse, jer će se pažnja usredotočiti na transatlantski, habsburški imperij.Očekivani je rezultat unaprijediti saznanja o srednjem vijeku u dugom trajanju. Dodatni učinci proizlaze iz korištenja novih tehnologija - sve će biti dostupno korisnicima, službama zaštite spomenika, lokalnim zajednicama na istraživanim prostorima, za edukaciju i bolje donošenje odluka u očuvanju kulturne baštine.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Više o projektu možete saznati ovdje: