Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

GERM - Gaining Experience in Radiometric and Stable Isotope Measurements

NAZIV PROJEKTA: GERM - Gaining Experience in Radiometric and Stable Isotope Measurements
IZVOR FINANCIRANJA: UKF (Unity Through Knowledge Fund)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 63.479,82 HRK
INTENZITET POTPORE: 41 %
SASTAVNICA: Odjel za geografiju
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt uključuje edukacije o pripremi špiljskih naslage za geokemijske i mineraloške studije, uključujući metode datiranja urana i torija te analizu stabilnih izotopa (kisik, ugljik i vodik).

CILJEVI PROJEKTA: Ciljevi projekta uključuju savladavanje metoda i principa radiometrijskog datiranja i mjerenja stabilnih izotopa, korištenje i pravilno tumačenje dobivenih podataka koji će pridonijet znanstvenim spoznajama o klimatskim prilikama i promjenama u Hrvatskoj tijekom kasnog kvartara.

NOSITELJI PROJEKTA: Sveučilište u Zadru i GSI

Više o projektu možete saznati ovdje: