Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

GAL - Laboratorij za geoprostorne analize

NAZIV PROJEKTA: GAL - Laboratorij za geoprostorne analize
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.365.469,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za geografiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 6. ožujka 2018. - 5. ožujka 2023.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Osnovna svrha GAL-a je provođenje znanstvenih istraživanja, edukacija mladih istraživača, primjena novih znanja i tehnologija te razvoj inovativnih metoda istraživanja. Prva faza uspostave usmjerena je na opremanje laboratorija s najsuvremenijim uređajima uz istovremeno usavršavanje istraživačkog tima. Primjenom GIS-a u kombinaciji sa korištenjem tehnologije daljinskih istraživanja (bespilotna letjelica, 3D-skener, LiDAR, infracrvena kamera, termalna kamera itd.) omogućava se proučavanje određenog procesa ili pojave u krupnom mjerilu, pri čemu su sve karakteristike promatranog objekta mjerljivo, odnosno kvantitativno opisane.

CILJEVI PROJEKTA: Osnovni cilj projekta je uspostava Laboratorija za geoprostorne analize (GAL) pri Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru te okupljanje interdisciplinarnog tima znanstvenika iz različitih znanstvenih polja (geografija, arheologija, geodezija, agronomija). Drugi cilj ovog projekta usmjeren je na primjenu geoprostornih analiza u primijenjenim istraživanjima kroz (a) razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotoka (b) razvijanje novog metodološkog pristupa u proučavanju jaruga i (c) pronalaženje praktičnih rješenja kroz primjenu geoprostornih analiza u arheologiji i agronomiji. Ostvarenje navedenih ciljeva i izvedeni rezultati pokazali bi primjenjivost i opravdanost laboratorija u daljnjim znanstvenim istraživanjima. Jedinstveni doprinos ostvarenja ovog projekta očituje se u tome da bi GAL predstavljao prvi laboratorij za geoprostorne analize u RH koji će biti usmjeren na usavršavanje te promociju i edukaciju mladih znanstvenika kroz njihovo uključivanje u rad laboratorija. Znanstveni doprinos ovog istraživanja iskazati će se kroz pisanje dvije doktorske disertacije, čiji je osnovni cilj istraživanja izrada prvog plana održivog upravljanja sedrotvornim vodotocima te razvoj novog metodološkog koncepta za proučavanje jaruga.

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija